Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

1. Az adatkezelő

A <NÉV> (<CÍM>, a továbbiakban Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, annak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

2. Az adatkezelés irányelvei

Adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

Adatkezelő az antikraktar.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://antikraktar.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/ címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

3. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő csakis az erre önként jelentkező felhasználók adatait tárolja.

Amennyiben a “Szeretnék értesülni a hírekről és újdonságokról” lehetőséget választotta, adatainak megadásával Ön kijelenti, hogy adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadja, azzal egyetért. Ha nem kíván értesülni az újdonságokról, adatait nem őrizzük meg, azokat csak kapcsolatfelvételre használjuk.

4. Az adatkezelés célja

Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Adatkezelő az adatokat harmadik félnek (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, de ezek az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve bárkinek továbbadni.

5. A kezelt adatok köre
Név, emailcím, a felhasználó által a weboldalnak küldött üzenet

6. Az adatkezelés idötartama

Adatkezelő az adatokat a felhasználó engedélyének visszavonsáig tárolja.

A leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, és a honlapon szereplő elérhetőségeinken is kérhető. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a <EMAILCÍM> címen.

7. Cookie-k (sütik)

A weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükség van a cookie-k (sütik) használatára.

A cookie egy olyan kis mennyiségű információt tartalmazó szövegfájl, ami weboldalak látogatásakor kerül a számítógépre. Önmagukban nem azonosítják az egyes felhasználókat, csak a használt számítógépet vagy mobileszközt, mindezt egy véletlenszerűen létrehozott azonosítócímke segítségével.

A sütik lehetővé teszik a külső szolgáltatások vagy funkciók futását a portálokon vagy a portálokon keresztül (pl. hirdetés).

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban az engedélyezésük visszautasítással egyes tartalmak nem lesznek elérhetők.

A sütik elfogadása vagy visszautasítása a böngésző beállításainál módosítható, melynek módja böngészőről böngészőre változik, ezzel kapcsolatos további részletek a böngésző súgójában megtalálhatók.

8. Tájékoztatás kérése

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

9. Jogorvoslat, panasz

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos Hivatalánál, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: (06-1) 475-7186, 475-7100 (9-15 óra között)
Telefax: (06-1) 269-3541
E-mail: adatved@obh.hu

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Utolsó frissítés: 2017. 10. 28.